Tigris.cz - nakladateľstvo fotografických publikácií

Tigris s.r.o. - vydáva reprezentatívne publikáce o prírode, umení a cestovaní. Venuje sa tiež českej i medzinárodnej koedičnej spolupráci.

http://www.tigris.cz/