Salon - stredeurópsky internetový salón svetových esejí

Priebežne aktualizovaný prehľad najvýznamnejších textov svetových autorov, publikovaných v prestížnych novinách a časopisoch všetkých kontinentov, s osobitným dôrazom na strednú Európu.

http://www.salon.eu.sk/