Živá zeme.cz - encyklopédia živočíchov

Encyklopedický atlas žralokov, rají, rýb, parýb, cicavcov a iných živočíchov, obľubujúcich slanú vodu. Charaktestika žralokov a rají, popis oceánov a morí.

http://zivazeme.cz/