eDotácie.sk - cesta k dotáciám

Portál eDotacie.sk je prvou komplexnou databázou všetkých dotácií dostupných na Slovensku z fondov EU a ďalších dotačných zdrojov s každodennou aktualizáciou. Ponúka možnosť jednoduchého overenia, či pre Váš projektový zámer existuje vhodná dotácia.

http://www.edotacie.sk/