Noviny Fair-play v Rači - Watchdog a mestská časť Bratislava - Rača

Kritický občiansky mesačník - monitoring a watchdog samosprávy v Bratislave - Rači. Nápady a inšpirácie pre lepšiu informovanosť občanov a vyššiu transparentnosť. Podnety, ako sa občan môže zapojiť verejného života. Vydáva Aliancia Fair-play.

http://www.fair-play.sk/vraci/