EID Rádio Kellly

Internetové rádio pre zábavu a pesničky na želanie. Priestor na súťaže a relax.

http://www.eid.eu.sk/