Print Centrum

Tlačiarenská výroba. Polygrafická výroba reklamných materiálov. Tlač katalógov, letákov, brožúr, kníh, časopisov.

http://www.print-centrum.sk/