Ladenie farieb, podvedomé pôsobenie a psychológia farieb.

Farby z psychologického hľadiska, harmónia farieb a jej uplatnenie v interiéroch, reklame a firemnej komnikácii. Teória Colour Affects, zaujímavosti, fakty o farbách.

http://colourandsense.com/