My tvoríme hospodárstvo

Hospodárstvo tvoríme my všetci. Hospodárstvo je o ekonomike jednotlivca, ktorá sa premieta do ekonomiky celkov. Cieľom tejto stránky je zjednotiť čo najväčší počet organizácií, ktoré tvoria ekonomiku a umožniť im vzájomnú komunikáciu, zistiť niektoré

http://mytvorimehospodarstvo.sk/