Om3kii.sk - amatérske rádio a rádioklub OM3Kii

Informácie o rádioklube - činnosť a fotografie.

http://www.om3kii.sk/