Politické strany

Programové ciele novej politickej strany. Hospodársko - sociálna, legislatívno - právna komisia, komisia na identifikáciu a elimináciu príčin regionálnych rozdielov, zdravotnícka a ekologicko - poľnohospodárska komisia.

http://narodnastranaprace.sk/

Informácie, stanovy, program a predstavitelia politických strán.

http://www.politicke-strany.info/

Ppolitické strany, politici, politické časopisy, voľby.

http://rudinko.webnode.sk/