Spoločenské akcie

Organizovanie športových podujatí, firemných hier a turnajov.

http://www.salkasportagency.sk/

Táto internetová stránka je projektom mladých ľudí a jej cieľom je informovať ľudí o dianí v meste, v ktorom žijú a sprístupniť im informácie, ktoré potrebujú a doteraz ich na internete nenašli.

http://www.vmojommeste.sk/